project

Projecte

Liderant la transformació DTI, divuit anys d'experiència, casos d'èxit i premis internacionals avalen la nostra trajectòria.

crm

CRM de la Destinació

Influeixi en el customer journey de milions de turistes, visitants i residents de tot el món, gràcies a les Destinacions Turístiques Intel·ligents.

platform

Plataforma

Aprofiti l'oportunitat d'aconseguir milions de clients en exclusiva, en el moment i lloc adequats, amb un mesurament exacte del seu ROI.

sponsorship

Patrocini

Obtingui la valuosa informació dels seus clients, personalitzant completament l'experiència Wi-Fi dels nostres usuaris, amb la seva marca.

infografia-mobil

Nosaltres

Equip multidisciplinari d'experiència contrastada, 100% focalitzat en la satisfacció dels nostres patrocinadors, clients i partners.

La comunicació entre persones, institucions i empreses es fa a través de dispositius mòbils que estan connectats permanentment a internet. El requisit fonamental d’una Destinació Turística Intel·ligent (DTI) és proveir de connexió sense fils wifi pública, gratuïta i de primera qualitat perquè els residents, turistes, empreses i institucions puguin satisfer aquesta necessitat.WIONGO acumula 18 anys d’aprenentatge implantant solucions municipals de connectivitat wifi pública i els casos d’èxit de Platja de Palma, Palma, Benidorm, Salou i Barcelona representen casos pràctics reals d’aquesta experiència àmplia.

Totes les destinacions turístiques del món han de millorar la competitivitat i sostenibilitat el seu model turístic mitjançant la recerca, la planificació, el desenvolupament de nous productes turístics, la promoció del municipi als mercats i canals de comercialització que s’estableixin, i l’organització i realització, directa o per mitjà de tercers, de totes les activitats que es requereixin en la mateixa destinació o als mercats, per al propòsit anterior.

El nostre turisme nacional afronta un moment crucial, un nou repte de cara al futur: implantar eficaçment i consolidar el model de Destinacions Turístiques Intel·ligents. Un repte que busca mantenir la competitivitat de la destinació i la diferenciació davant les destinacions competidores.

El concepte “Destinació Turística Intel·ligent” emergeix a partir del desenvolupament de ciutats intel·ligents (Smart Cities), on la tecnologia té un paper determinant, ja que el que es pretén és que les destinacions turístiques incorporin la tecnologia durant tot el cicle de viatge del turista, és a dir, abans, durant i després del viatge, e manera que l’experiència del turista s’enriqueixi.

La tecnologia, per si sola, no converteix una destinació en intel·ligent; ha d’anar acompanyada d’un procés de canvi en tots els àmbits, començant per l’estratègia de la ciutat i la intel·ligència turística, que ha de conduir cap a un nou model de destinació innovadora, accessible i sostenible. La gestió és, per tant, l’element de la transformació de la destinació turística per fer front als canvis d’un escenari turístic complex, tant dels competidors, dels mateixos turistes, com dels canals de comercialització.