Liderando la transformación Digital, desde el año 2001.

LinkedIn / YouTube / TikTok

 info@wiongo.com

CASOS PRÀCTICS

Els cinc casos pràctics Smart Destination realitzats, gestionats i explotats íntegrament per WIONGO més destacats fins avui, són els realitzats a PALMA i PLATJA DE PALMA (illes Balears), BENIDORM (Alacant) SALOU (Tarragona) i BARCELONA, ja que, sens dubte, representen un autèntic repte tecnològic pel gran volum de tràfic i d’usuaris que cal cobrir en les zones estratègiques de gran afluència turística d’aquestes destinacions turístiques TOP NACIONALS d’excepció. No obstant, aquí detallem els casos pràctics més rellevants dels últims anys realitzats en l’àmbit municipal, d’entre els nostres més de 300 projectes Smart realitzats:

wifi

SmartWi-Fi PdP
Municipis Palma/Llucmajor (illes Balears)
Consorci Turístic Platja Palma
2014 – actualitat


SmartWi-Fi Palma,
Municipis Palma (illes Balears)
Fundació Turisme Palma 365
2016 – actualitat


SmartWi-Fi Intermodal,
Municipi Palma (illes Balears)
Consorci Serveis Ferroviaris Mallorca
2016 – actualitat


SmartSens IoT Port de Palma,
Municipi Palma (illes Balears)
Autoritat Portuària Balears
2017 – actualitat

SmartWi-Fi Benidorm,
Municipi Benidorm (Alacant)
Ajuntament de Benidorm
2018 – actualitat


SmartWi-Fi Mazatlán,
Municipi Mazatlán (Sinaloa – Mèxic)
Ajuntament de Mazatlán
2018 – actualitat


SmartWi-Fi Salou,
Municipi Salou (Tarragona)
Ajuntament de Salou
2019 – actualitat


SmartWi-Fi Barcelona,
Municipi Barcelona
Autoritat Portuària de Barcelona
2019 – actualitat

RESULTATS OBTINGUTS I CONCLUSIONS

Les formes d’encaminar aquesta iniciativa cap a la destinació turística tenen un impacte econòmic i social fort i positiu en l’economia local. Destaquem les següents conclusions sobre l’experiència dels resultats obtinguts:

• El cost/oportunitat que li suposa a una destinació turística no ser competitiva en matèria de servei de connectivitat a internet gratuït per a residents i turistes i la pèrdua de competitivitat turística enfront de destinacions que sí l’ofereixen.

• L’impacte econòmic de poder demostrar variables clares basades en dades dels fluxos de mobilitat de les persones (poder demostrar quantes persones passen per determinats llocs, i per tant, analitzar les seves necessitats, la repercussió econòmica en tota l’estructura social i econòmica, el valor per escometre determinades inversions i/o destinar-hi determinats recursos).

• L’impacte social i ambiental de conèixer l’estat mediambiental de la destinació, la qualitat de l’aire i aigua, la contaminació, etc., per creuar aquesta informació amb els fluxos de mobilitat de persones i predir-ne els comportaments davant de situacions climatològiques adverses, etc.

• L’impacte econòmic de poder comunicar als residents i turistes d’una manera innovadora el ventall de productes i serveis de la destinació, de la regió (informació turística de caràcter públic/serveis, informació privada de caràcter comercial d’oferta de productes i serveis, etc.).
• L’impacte social i econòmic de poder mesurar la repercussió i la gestió del flux de persones en esdeveniments a gran escala, fet que permet planificar accions en matèria de seguretat, gestió d’evacuacions, rutes d’accés alternatives d’entrada i sortida, etc.

• L’impacte social d’oferir un servei d’accés a internet universal gratuït sense limitacions de cap tipus a totes les capes de la població, independentment de la situació socioeconòmica que tinguin; de trencar la bretxa digital de la població i d’oferir accés per a persones en estat d’exclusió social.

• L’impacte mediàtic de vendre la destinació com una destinació innovadora, com una Smart Destination, sense costos per a les arques municipals, sostenible econòmicament des del primer dia, avalat per l’experiència, capdavantera en el sector i constatada.

• L’impacte social positiu que suposa mantenir informada la població sobre els impactes de la labor governamental a favor seu, així com l’impacte que genera una actitud positiva i educada cap al visitant/turista. Amb les accions correctes, l’obra social i la priorització de necessitats, els problemes de serveis viaris per als vianants, de transport, etc. s’esclariran i s’obtindrà un balanç i una equitat entre els diferents sectors socioeconòmics de la ciutat, municipi o destinació.

La consecució d’aquests objectius permet a WIONGO oferir als patrocinadors del servei (fundacions de turisme, agències de mitjans, marques, ens públics o privats) una mesura exacta del retorn d’inversió, fet que n’afavoreix la total satisfacció i possibilita la completa sostenibilitat del projecte.

AGRAÏMENTS

S’agraeix la col·laboració municipal en el projecte WIONGO a: Pedro Homar, gerent de la Fundació de Turisme de Palma; Leire Bilbao, gerent de la Fundació de Turisme de Benidorm; Tomeu Crespí, responsable innovació i NNTT Consorci Urbanístic de la Platja de Palma i Coordinació Àrea Turisme, Smart Office Palma; Tomeu Alorda, coordinador del grup de treball Smartcity/SmartDestination de la Universitat de les illes Balears; Jorge Martín, cap d’Innovació i Qualitat de l’Autoritat Portuària de Balears; Jesús Redón, cap TIC de l’Ajuntament de Salou; Catalina Grimalt, sotsdirectora general de l’Autoritat Portuària de Barcelona. I amb especial èmfasi, s’agraeix la feina, l’entrega, l’entusiasme i la il·lusió de l’equip humà de WIONGO (i l’equip anterior de Mallorcawifi.com) sense el qual hagués estat impossible assolir aquestes cotes de professionalitat, èxit i satisfacció.

REFERÈNCIES

• Cas d’Estudi Internacional, 2014, Cisco Systems, Inc
http://bit.ly/2MiB3zb

• Best Worldwide Wi-Fi Deployment, 2016, Wireless Broadband Alliance,
http://bit.ly/2OVfczA

• Guardó Smart Technology, 2016, Smart Destination Congress
http://bit.ly/2MPZlzy

Què hi guanya una destinació oferint wifi gratuït? Milions d’engrunes de pa, 2017, Hosteltur
http://bit.ly/2MLuh43

• Una agència de mitjans sobre una infraestructura wifi, gràcies al Big Data, 2016, Deusto
http://bit.ly/35FMbhi

• Mallorca, exemple de wifi gratuït i Smart Island, 2017, Comitè Econòmic i Social de la Unió Europea
http://bit.ly/2MiMRS6

• La major xarxa wifi municipal d’Europa, 2016, Diari de Mallorca
http://bit.ly/2BiCR4U

• Fòrum Turisme Balears, 2016, Diari de Mallorca
http://bit.ly/2puqNe5

• MOCA y WIONGO s’uneixen per proporcionar coneixements de
mobilitat urbana en Destinacions Turístiques, 2017,
http://bit.ly/2VLkE9L

• Palma de Mallorca Destinació Intel·ligent, 2016, esmartcity.es,
http://bit.ly/2MLvW9N

• Ponència Smart Island World Congress (SIWC), 2017, Fira Barcelona
http://bit.ly/35HTsgn

• Col·laboració Smartcity/IoT/BigData, 2016, Universitat Illes Balears
http://bit.ly/35Em2PL

• Cas d’Estudi Internacional, 2017, Libelium
http://bit.ly/2OUj6ZI

• Benidorm oferirà a partir de Setmana Santa wifi gratuït a totes les seves platges
http://bit.ly/2OTxmBC

• El desplegament del Smart Wifi a Salou arrencarà abans de Setmana Santa, 2019, Diari de Tarragona
http://bit.ly/35CP7v2

• Comunicació Destinacions Turístiques Intel·ligents, 2019, esmartcity.es
http://bit.ly/32ld1cB

• El Port de Barcelona desplega una xarxa Smart Wifi al Port Vell, 2019, La Vanguardia
http://bit.ly/2MHGW88

• El Big Data aplicat a la xarxa wifi més gran d’Europa, SmartTravelNews, 2018
http://bit.ly/2pIqyw5

• WIONGO VIDEOS

NOMINACIÓ DEL PROJECTE WIONGO ENTRE ELS TRES MILLORS DESPLEGAMENTS WI-FI URBANS DEL MÓN PER PART DE LA WIRELESS BROADBAND ALLIANCE

La companyia espanyola WIONGO ha estat nominada pels premis Wireless Broadband Alliance Industry Awards 2018 en la categoria de millor desplegament wifi urbà mundial.
https://bit.ly/33E1qW9

L’espanyola WIONGO es posiciona internacionalment gràcies al seu desplegament wifi a Mallorca, i competeix amb Londres.
https://bit.ly/35CmJcp

foto dreamteam mallorcawifi

WIONGO està inscrita al registre d’Operadors de Xarxes i Serveis de Comunicacions Electròniques i està autoritzada per la CNMC per explotar Serveis de Comunicacions Electròniques i d’Accés a Internet Sense fils d’Àmbit Nacional (Exp. 2009/935)

foto ponencia marbella
foto ponencia smart destination

WIONGO compleix amb totes les condicions previstes a la Llei 23/2003 General de Telecomunicacions, Reglament per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, Servei Universal, Protecció dels usuaris RD 424/2005, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Aquest document es dirigeix exclusivament al destinatari i pot contenir informació privilegiada o confidencial i/o dades de caràcter personal. La difusió del document està regulada per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació.

foto ponencia puerto