Liderando la transformación Digital, desde el año 2001.

LinkedIn / YouTube / TikTok

 info@wiongo.com

EL PROJECTE WIONGO

L’objectiu general del projecte és fer possible la transformació de qualsevol destinació turística en Destinació Turística Intel·ligent sense costos per a l’administració ni el ciutadà, gràcies a la inclusió del/s municipi/s en el Desplegament Nacional Smart Destination de WIONGO, que inclou la redacció del projecte “Smart Destination”, la instal·lació i el desplegament de la xarxa Smart Wifi municipal gratuïta que serveix de base/plataforma tecnològica, el manteniment i gestió de la xarxa i la integració dels serveis IoT/Big Data/Marketing Mobile, que permeten la

sostenibilitat del projecte des del primer dia, gràcies als acords de patrocini publicitari gestionats amb tercers.

NOMINACIÓ
DEL PROJECTE WIONGO

Entre els
tres millorss
desplegaments
Wi-Fi urbans
del món

per part de
la Wireless
Broadband
Alliance

La companyia espanyola WIONGO, juntament amb la ciutat de Londres i l’operadora de telecomunicacions sud-coreana KT, ha estat recentment nominada pels Wireless Broadband Alliance Industry Awards 2018 en la categoria de millor desplegament wifi urbà mundial.

LA CONNECTIVITAT,
CONDICIÓ INDISPENSABLE

La comunicació entre persones, institucions i empreses es fa a través de dispositius mòbils que estan connectats permanentment a internet.

El requisit fonamental d’una Destinació Turística Intel·ligent (DTI) és proveir connectivitat wifi pública gratuïta de primera qualitat perquè residents, turistes, empreses i institucions puguin satisfer aquesta necessitat.

WIONGO acumula 18 anys d’experiència implantant connectivitat wifi pública.
foto borne
Figura 1. Punt d’accés wifi instal·lat al passeig del Born de Palma
Figura 2. Sensor ambiental IoT instal·lat a la seu de l’Autoritat Portuària de Palma

ELS SENSORS,
MESURAR ALLÒ IMPORTANT

L’Internet de les Coses (IoT) són dispositius que funcionen de manera autònoma connectats a internet. Aquests sensors són importants en els DTIs perquè proporcionen informació en temps real sobre medi ambient, mobiliari urbà i fluxos de mobilitat de turistes, visitants i residents. WIONGO aprofita la connectivitat per instal·lar-los de forma estratègica en funció de les necessitats de cada municipi.

EL BIG DATA, EL VALOR
DE LA INFORMACIÓ

La combinació de connectivitat i sensors proporciona dades de manera contínua sobre diferents àrees (Big Data). Per aconseguir informació de qualitat cal interpretar les dades, relacionar-les i estructurar-les visualment.

Aquest procés aporta un alt valor afegit per aconseguir objectius de governança, sostenibilitat, eficiència i rendibilitat, tan necessaris en la societat del segle XXI. I tot això, complint estrictament la normativa vigent.

 

Figura 3. Dashboard mapa de calor d’usuaris geolocalitzats de Palma en temps real

L’EXPERIÈNCIA,
EL MAJOR VALOR AFEGIT

Mallorcawifi.com (la llavor de WIONGO), el projecte que va transformar Mallorca en una Smart Island i Destinació Turística Intel·ligent, la connexió a internet sense fils municipal gratuïta per a turistes i residents més gran d’Europa. Les xifres anuals parlen per si mateixes:

Figura 4. Mapa del desplegament del Smart Island Mallorca

LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS FAN PUBLICITAT INTEL·LIGENT

La combinació d’un nou mitjà/canal publicitari wifi d’abast massiu que permet oferir una experiència rica i completa de Marketing Mobile contextual lligada al processament de la informació (Big Data) que permet detectar, analitzar, segmentar i predir els fluxos de mobilitat de les persones fa possible augmentar l’efectivitat publicitària a noves cotes fins ara inimaginables.
Figura 5. Patrocini Full Branding SmartWiFi a ChatBot turístic de Palma