Liderando la transformación Digital, desde el año 2001.

LinkedIn / YouTube / TikTok

 info@wiongo.com

OPORTUNITAT PER ALS PATROCINADORS DEL SERVEI

Per a totes aquelles empreses (públiques o privades) que els pugui interessar el Marketing Mobile om a estratègia d’abast massiu, reconeixement de marca i interacció amb tots els turistes que visiten Espanya, així com amb els residents i visitants de les destinacions desplegadwwwes, el nostre servei de PATROCINI EXCLUSIU DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS, pot convertir-se en un gran aliat. Aquests en són els aspectes clau:

OPORTUNITAT
Aconseguir +20
milions d’usuaris
únics Mobile
en exclusiva!

XARXES SMART WIFI QUE
SIMPLEMENT FUNCIONEN

Pot semblar una obvietat, però la realitat és que, a diferència d’altres, les nostres xarxes wifi desplegades són operatives i efectives. WIONGO té l’experiència capdavantera en el sector, treballa exclusivament amb maquinari del fabricador líder CISCO i utilitza les plataformes d’integració de màrqueting capdavanters a nivell mundial.

ACCIÓ

Abast, interacció, influència en els usuaris (turistes, visitants i residents) del servei wifi gratuït municipal (concessions a llarg termini, empresa/servei amb 18 anys d’experiència, reconeguda solvència, premis nacionals i internacionals) desplegat en destinacions turístiques TOP nacionals (Barcelona, Salou, València, Benidorm, Palma, Platja de Palma). Possibilitat de desplegaments a mida en altres destinacions.

foto benidorm2

DATA

Totes les dades íntegres dels usuaris (CRM de la destinació) seran 100% propietat del patrocinador de forma única i exclusiva, per fer possible tot tipus d’accions segmentades de màrqueting posteriors.

ON I COM

Servei personalitzat a mida amb exclusiva total per zones i/o destinacions i possibilitat de contractes anuals o trianuals.
+info: https://youtu.be/ee9FfrLcTUU

PERFIL DELS NOSTRES USUARIS
DEL SERVEI SMART WIFI

PERFIL USUARIS SEGONS EDAT
TRÀFIC GLOBAL

PERFIL USUARIS SEGONS SEXE
TRÀFIC GLOBAL

PERFIL USUARIS SEGONS ESTATUS
DISPOSITIU TRÀFIC GLOBAL

PERFIL USUARIS SEGONS NACIONALITAT
TRÀFIC GLOBAL

USABILITAT

Experiència d’usuari inigualable

Oferim una experiència d’usuari inigualable, sense clics forçats, amb una connexió a internet instantània des del primer moment, gràcies a un concepte d’usabilitat dissenyat per facilitar el servei sense intrusió (tot el tràfic no HTTP és permès sense login de sessió: consulta de correus, ús de missatgeria instantània, xarxes socials, Google Maps, etc., de la mateixa manera que l’accés d’app específiques per possibilitar serveis PUSH immediats); permetem que l’usuari interactuï amb la seva destinació i que el seu dispositiu estableixi un pas previ de confiança amb la xarxa, fet que es tradueix en futures reconnexions automàtiques.

Associï la seva marca al nostre servei wifi gratuït municipal, d’alta qualitat (mitjanes de 150Mb/s per usuari connectat, sense límit d’ample de banda ni d’ús d’aplicacions, amb pics propers a 1Gb/s gràcies al nou estàndard 802.11ax que permet una experiència 5G amb els nous dispositius wifi 6), ofert a totes les zones urbanes estratègiques, de gran afluència turística.

movil velocidad_v2

PATROCINI EXCLUSIU DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS

Plantegem un model totalment disruptiu, en el qual WIONGO es compromet, durant la vigència del contracte de PATROCINI, a instal·lar, mantenir, gestionar i actualitzar les xarxes Smart Wifi amb el seu servei tècnic de forma remota i/o presencial, de manera que se’n permeti mantenir l’operativitat i el funcionament, sense cost addicional per al PATROCINADOR, que d’aquesta manera disposarà d’un sistema d’accés wifi a internet i serveis de banda ampla d’un gran valor afegit i d’alta disponibilitat, sense necessitat de concessió municipal, de títols habilitants en matèria de telecomunicacions ni d’inversió; sense risc d’obsolescència; complint amb tota la normativa vigent i vinculat amb una plataforma publicitària que permeti la gestió, publicitat i màrqueting dels seus productes i/o serveis (propis, dels seus associats i/o de tercers) per tal de maximitzar el Retorn de la Inversió i els objectius estratègics.

El servei de patrocini s’efectuarà en règim d’EXCLUSIVITAT TOTAL per part del PATROCINADOR, per la qual cosa NO podrà coexistir, en les xarxes Smart Wifi de WIONGO, cap altra campanya de màrqueting d’altres empreses o clients, excepte les destinades a proporcionar, si escau, serveis d’emergències als cossos de seguretat de l’estat (policia, bombers, cossos sanitaris, etc.) en cas de desastre natural, situació d’extrema emergència per a la vida dels ciutadans i/o turistes i causes de força major.

En resum, EL PATROCINADOR disposarà, durant tota la vigència del contracte, del 100% del tràfic anual disponible a la xarxes Smart Wifi desplegades (100% de l’inventari d’usuaris únics connectats al servei wifi, 100% de les integracions de màrqueting efectuades, 100% de totes les interaccions realitzades, 100% de totes les dades recopilades per a qualsevol acció de màrqueting que calgui dur a terme). Això possibilita una flexibilitat, un dinamisme i un control absolut de tots els paràmetres de control de la xarxa que afecten la prestació del servei final als usuaris per part del PATROCINADOR (i els seus associats).