Liderando la transformación Digital, desde el año 2001.

LinkedIn / YouTube / TikTok

 info@wiongo.com

CRM
DE LA DESTINACIÓ

Els principals actors de les destinacions turístiques (empreses públiques i privades) ja saben el paper determinant que la tecnologia té durant tot el cicle de vida del turista, per això és crucial establir un vincle efectiu de col·laboració pública i privada que enriqueixi l’experiència del turista al lloc de destinació, els objectius clau de la qual són:
La consecució d’aquests objectius, permeten a WIONGO, oferir als patrocinadors del servei (fundacions de turisme, agències de mitjans, marques, ens públics o privats) una mesura exacta del seu retorn d’ inversió fet que n’afavoreix la total satisfacció i possibilita la plena sostenibilitat del projecte.

 ANALITZAR

Gestionar i explotar desplegaments d’infraestructura wifi i IoT en destinacions turístiques obtenint una anàlisi en temps real sobre la mobilitat urbana.

 CONÈIXER

Obtenir visibilitat completa de la ruta del turista usant anàlisis d’audiència basats en wifi i IoT sense ni tan sols necessitar que l’usuari estigui connectat a la xarxa, i/o en cas de connexió (facilitada per un accés de qualitat, totalment gratuït i sense limitacions), obtenir un perfil demogràfic i d’interessos complet gràcies a la interacció amb les xarxes socials i/o els serveis de Facebook/Google, descobrint patrons de comportament que deriven en noves oportunitats de negoci i permeten redefinir l’estratègia turística.

 PREDIR

Connectar el món digital amb el món físic i analitzar dades de fidelització (permanència, repetició) basats en wifi, juntament amb les dades d’enquestes i les interaccions amb campanyes d’informació, gamificació, realitat augmentada i/o màrqueting contextual que ens ofereix la interconnexió amb la xarxa wifi (via portal captiu d’accés al servei).

 INFLUIR

Influir en el comportament del turista gràcies a l’exclusiu canal de comunicació que ens brinda la interconnexió amb la xarxa wifi (via portal captiu d’accés al servei) i el tractament de la informació obtinguda (CRM de la destinació) que permet comunicacions posteriors via PUSH (en el cas d’interactuar amb app), i/o via SMS, missatgeria instantània WhatsApp, Messenger, etc. (en el cas d’obtenir un número de mòbil), i/o via MAIL Marketing (en el cas de mail opt-in obtingut de l’usuari per acció directa o per interacció amb social login, accés wifi amb xarxes socials), tot això complint estrictament amb l’última normativa GDPR.